دوره درسی علوم هفتم

اطلاعات دوره
مدت دوره
03:30:13
تعداد ویدئوها
15
ارائه شده توسط

کارنامه طلایی

اشتراک گذاری
 • فصل اول: تجربه و تفکر
  00:09:44
  1
 • فصل دوم: اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن
  00:18:05
 • فصل سوم: اتم ها، الفبای مواد
  00:16:20
 • فصل چهارم: مواد پیرامون ما
  00:11:25
 • فصل پنجم: از معدن تا خانه
  00:08:36
 • فصل ششم: سفر آب در روی زمین
  00:10:45
 • فصل هفتم: سفر آب در درون زمین
  00:11:54
 • فصل هشتم: انرژی و تبدیل های آن
  00:27:29
 • فصل نهم: منابع انرژی
  00:14:31
 • فصل دهم: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی
  00:23:35
 • فصل یازدهم: سلول و سازمان بندی آن
  00:12:29
 • فصل دوازدهم: سفره سلامت
  00:07:58
 • فصل سیزدهم: سفر غذا
  00:14:29
 • فصل چهاردهم: گردش مواد
  00:12:26
 • فصل پانزدهم: تبادل مواد با محیط
  00:10:27

دوره درسی علوم هفتم به صورت کامل در یک مجموعه نرم افزاری

شناسنامه
نام دوره درسی علوم هفتم
ارائه شده توسط کارنامه طلایی
پایه علمی ، تخصصی
رتبه بندی
امتیاز
بازدید 1699 بار
دسته بندی
نوع محصول نرم افزار آموزشی

نظر سنجی

امتیاز

 خوب   بد 

محصولات دیگر از ارائه دهنده