فارسی 10

اطلاعات دوره
مدت دوره
01:54:00
تعداد ویدئوها
42
ارائه شده توسط

ایده تک

اشتراک گذاری
برچسب
 • مقدمه
 • ستایش
  00:02:00
  1
 • درس اول
 • چشمه و سنگ
  00:02:00
  2
 • گنج حکمت(خلاصۀ دانش‌ها)
  00:02:00
 • درس دوم
 • از آموختن ننگ مدار
  00:02:00
 • روان خوانی(خسرو)
  00:02:00
 • تحلیل فصل و گونه شناسی(ادبیات تعلیمی)
  00:02:00
 • درس سوم
 • سفر به بصره
  00:02:00
 • گنج حکمت(گرگ و سگ)
  00:02:00
 • درس پنجم
 • کلاس نقّاشی
  00:02:00
 • روان‌خوانی( پیرمرد چشم ما بود)
  00:02:00
 • تحلیل فصل و گونه شناسی( ادبیات سفر و زندگی)
  00:02:00
 • درس ششم
 • مهر و وفا
  00:02:00
 • گنج حکمت( حقّۀ راز)
  00:02:00
 • درس هفتم
 • جمال و کمال
  00:02:00
 • شعرخوانی( بوی گل و ریحان‌ها)
  00:02:00
 • تحلیل فصل و گونه شناسی(دبیات غنایی)
  00:02:00
 • درس هشتم
 • در سایه‌ سار نخل
  00:02:00
 • گنج حکمت( دیوار عدل)
  00:02:00
 • درس نهم
 • غرّش شیران
  00:02:00
 • شعرخوانی( بازاین چه شورش است)
  00:02:00
 • تحلیل فصل و گونه شناسی (ادبیات پایداری)
  00:02:00
  21
 • درس دهم
 • دریادلان صف‌شکن
  00:02:00
 • گنج حکمت( یک گام فراتر)
  00:02:00
 • درس یازدهم
 • خاک آزادگان
  00:02:00
 • روان‌خوانی(شیرزنان ایران)
  00:02:00
 • تحلیل فصل و گونه شناسی (ادبیات انقلاب اسلامی)
  00:02:00
 • درس دوازدهم
 • رستم و اشکبوس
  00:02:00
 • گنج حکمت( جاه و چاه)
  00:02:00
 • درس سیزدهم
 • گردآفرید
  00:02:00
 • شعرخوانی( دلیران و مردان ایران زمین)
  00:02:00
 • تحلیل فصل و گونه شناسی (ادبیات حماسی)
  00:02:00
 • درس چهاردهم
 • طوطی و بقّال
  00:02:00
 • گنج حکمت( کوزه)
  00:02:00
 • درس شانزدهم
 • خیر و شر
  00:02:00
 • روان‌خوانی( طرّاران)
  00:02:00
 • تحلیل فصل و گونه شناسی (ادبیات داستانی)
  00:02:00
 • درس هفدهم
 • سپیده دم
  00:02:00
 • گنج حکمت( مزار شاعر)
  00:02:00
 • درس هجدهم
 • عظمت نگاه
  00:02:00
 • روان‌خوانی(بینوایان)
  00:02:00
 • تحلیل فصل و گونه شناسی (ادبیات جهان)
  00:02:00
 • نیایش
  00:02:00

دوره درسی فارسی 10

شناسنامه
نام فارسی 10
ارائه شده توسط ایده تک
پایه علمی ، تخصصی
رتبه بندی
امتیاز
بازدید 2925 بار
دسته بندی
نوع محصول نرم افزار آموزشی

نظر سنجی

امتیاز

 خوب   بد 

محصولات دیگر از ارائه دهنده