الكتريسيته

الكتريسيته
  • نام : الكتريسيته
  • پایه : چهارم
  • رشته : عمومی
  • دسته بندی : تعامل
  • بازدید: 746 بار
  • امتیاز:
3200تومان

برچسب:

#نارسانا #رسانايي #مدارهاي متوالي و موازي #الكتريسيته #مدار الكتريكي

اشتراک گذاری:

اين محصول شامل مباحث ذيل مي باشد: نارسانا، رسانايي، مدارهاي متوالي و موازي، الكتريسيته، مدار الكتريكي، نقش الكتريسيته در زندگي، آزمايشگاه مدار، كارگاه مدار

شناسنامه
نام الكتريسيته
ارائه شده توسط شرکت جامعه مجازی پویا
پایه چهارم
رشته عمومی
درس علوم تجربی
فصل همه موارد
بخش همه موارد
رتبه بندی
امتیاز
بازدید 746 بار
دسته بندی
نوع محصول تعامل

نظر سنجی

امتیاز

 خوب   بد 

محصولات مرتبط

محصولات دیگر از ارائه دهنده