لیست محصولات

bhg

27 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دهم - رشته ریاضی فیزیک

فصل اول-درس1: ترسیم های هندسی
هندسه ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل1: فیزیک و اندازه گیری
فیزیک ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 1 : فیزیک و انداز‌ه‌گیری
فیزیک ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 1 : ترسیم‌های هندسی و استدلال
هندسه ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

نرم افزار تعاملی فیزیک پایه دهم (رشته ریاضی)
فیزیک ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

80,000 تومان

فصل اول-درس2: استدلال
هندسه ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 2 : ویژگی های فیزیکی مواد
فیزیک ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل2 : ویژگی‌های فیزیکی مواد
فیزیک ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 2 : قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
هندسه ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است