لیست محصولات

bhg

38 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دهم - رشته انسانی و معارف - درس علوم و فنون ادبی(1)

درس 1: مبانی تحلیل متن
علوم و فنون ادبی(1) - دهم - انسانی و معارف

23,000 تومان

درس 1: مبانی تحلیل متن
علوم و فنون ادبی(1) - دهم - انسانی و معارف

4,000 تومان

نرم افزار تعاملی علوم و فنون ادبی پایه دهم انسانی
علوم و فنون ادبی(1) - دهم - انسانی و معارف

80,000 تومان

درس یکم: مبانی تحلیل متن
علوم و فنون ادبی(1) - دهم - انسانی و معارف

4,000 تومان

درس 2: سازه ها و عوامل تاثیرگذار در شعر فارسی
علوم و فنون ادبی(1) - دهم - انسانی و معارف

23,000 تومان

درس 2: سازه‌ها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسی
علوم و فنون ادبی(1) - دهم - انسانی و معارف

4,000 تومان

درس دوم: سازه ها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسی
علوم و فنون ادبی(1) - دهم - انسانی و معارف

4,000 تومان

درس 3: واج آرایی، واژه آرایی
علوم و فنون ادبی(1) - دهم - انسانی و معارف

23,000 تومان

درس 3: واج‌ آرایی، واژه آرایی
علوم و فنون ادبی(1) - دهم - انسانی و معارف

4,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است