لیست محصولات

bhg

13 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه یازدهم - رشته مشترک کلیه رشته ها - درس نگارش(2)

درس اوّل: اجزای نوشته: ساختار و محتوا
نگارش(2) - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس اول: اجزای نوشته
نگارش(2) - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

4,000 تومان

درس دوم: گسترش محتوا(1): زمان و مكان
نگارش(2) - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس دوم: گسترش محتوا (1)
نگارش(2) - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

4,000 تومان

درس سوم: گسترش محتوا(2): شخصيت
نگارش(2) - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس سوم: گسترش محتوا (2)
نگارش(2) - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

4,000 تومان

درس چهارم: گسترش محتوا(3): گفت وگو
نگارش(2) - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس چهارم: گسترش محتوا (3)
نگارش(2) - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

4,000 تومان

درس پنجم: سفرنامه
نگارش(2) - یازدهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است