لیست محصولات

bhg

26 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دهم - رشته مشترک کلیه رشته ها - درس تفکر و سواد رسانه ای

درس 1: مسابقۀ رسانه ها با زمان
تفکر و سواد رسانه ای - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس 1: مسابقۀ رسانه ها با زمان
تفکر و سواد رسانه ای - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس 2: پیام همبرگری
تفکر و سواد رسانه ای - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس 2: پیام همبرگری
تفکر و سواد رسانه ای - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس 3: پنجگانۀ سواد رسانه ای(1)
تفکر و سواد رسانه ای - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس 3: پنجگانۀ سواد رسانه ای(1)
تفکر و سواد رسانه ای - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس4: تصاویر بی طرف نیستند
تفکر و سواد رسانه ای - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس 4: تصاویر بی طرف نیستند
تفکر و سواد رسانه ای - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس 5: از بازنمایی تا کلیشه
تفکر و سواد رسانه ای - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است