لیست محصولات

bhg

12 محصول

درس اول: مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایره - یازدهم

2,000 تومان

فصل 1: دایـره - یازدهم

2,000 تومان

درس دوم: رابطه‌های طولی در دایره - یازدهم

2,000 تومان

فصل 2: تبدیل های هندسی و کاربردها - یازدهم

2,000 تومان

درس سوم: چند ضلعی‌های محاطی و محیطی - یازدهم

2,000 تومان

فصل 3 :روابط طولی در مثلث - یازدهم

2,000 تومان

فصل دوم: تبدیل‌های هندسی و کاربردها - یازدهم

2,000 تومان

درس اول: قضیۀ سینوس‌ها - یازدهم

2,000 تومان

درس دوم: قضیۀ کسینوس‌ها - یازدهم

2,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است