لیست محصولات

bhg

33 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دوازدهم - رشته علوم تجربی - درس زیست شناسی ۳

فصل اول(گفتار 1): نوکلئیک اسیدها
زیست شناسی ۳ - دوازدهم - علوم تجربی

37,000 تومان

فصل 1: مولکول های اطلاعاتی
زیست شناسی ۳ - دوازدهم - علوم تجربی

8,000 تومان

فصل 1: مولکول های اطلاعاتی
زیست شناسی ۳ - دوازدهم - علوم تجربی

8,000 تومان

فصل اول(گفتار ۲): همانندسازی دِنا
زیست شناسی ۳ - دوازدهم - علوم تجربی

37,000 تومان

فصل 2: جریان اطلاعات در یاخته
زیست شناسی ۳ - دوازدهم - علوم تجربی

8,000 تومان

فصل 2: جریان اطلاعات در یاخته
زیست شناسی ۳ - دوازدهم - علوم تجربی

8,000 تومان

فصل اول (گفتار ۳): پروتئین‌ها
زیست شناسی ۳ - دوازدهم - علوم تجربی

37,000 تومان

فصل 3: انتقال اطلاعات در نسل ها
زیست شناسی ۳ - دوازدهم - علوم تجربی

8,000 تومان

فصل 3: انتقال اطلاعات در نسل ها
زیست شناسی ۳ - دوازدهم - علوم تجربی

8,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است