لیست محصولات

bhg

66 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دوازدهم - رشته ریاضی فیزیک

فصل 1: ماتریس و کاربردها
هندسه ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل اول،درس 1 : استدلال ریاضی
ریاضیات گسسته - دوازدهم - ریاضی فیزیک

48,000 تومان

فصل 1: تابع
حسابان ۲ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 1: آشنایی با نظریۀ اعداد
ریاضیات گسسته - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 1: حرکت بر خط راست
فیزیک ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل اول: حرکت بر خط راست
فیزیک ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

47,000 تومان

فصل1 : تابع
حسابان ۲ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

56,000 تومان

درس اول: ماتریس و اعمال روی ماتریس ها
هندسه ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل 1: تابع
حسابان ۲ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است