لیست محصولات

bhg

14 محصول

فصل اول،درس 1 : استدلال ریاضی - دوازدهم

12,000 تومان

فصل 1: آشنایی با نظریۀ اعداد - دوازدهم

2,000 تومان

فصل 1: آشنایی با نظریۀ اعداد - دوازدهم

2,000 تومان

فصل اول،درس 2: بخش‌پذیری در اعداد صحیح - دوازدهم

12,000 تومان

فصل 2: گراف و مدل‌سازی - دوازدهم

2,000 تومان

فصل 2: گراف و مدل‌سازی - دوازدهم

2,000 تومان

فصل اول،درس 3 : هم‌نهشتی در اعداد صحیح و کاربردها - دوازدهم

12,000 تومان

فصل3: ترکیبیّات‌(شمارش) - دوازدهم

2,000 تومان

فصل3: ترکیبیّات‌(شمارش) - دوازدهم

2,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است