لیست محصولات

bhg

10 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دهم - رشته علوم تجربی - درس فیزیک ۱

فصل 1 : فیزیک و اندازه گیری
فیزیک ۱ - دهم - علوم تجربی

8,000 تومان

نرم افزار تعاملی فیزیک پایه دهم (رشته تجربی)
فیزیک ۱ - دهم - علوم تجربی

80,000 تومان

فصل 1: فیزیک و اندازه گیری
فیزیک ۱ - دهم - علوم تجربی

8,000 تومان

فصل 2 : ویژگی های فیزیکی مواد
فیزیک ۱ - دهم - علوم تجربی

8,000 تومان

فصل 2 : ویژگی‌های فیزیکی مواد
فیزیک ۱ - دهم - علوم تجربی

8,000 تومان

فصل 3 : کار، انرژی و توان
فیزیک ۱ - دهم - علوم تجربی

8,000 تومان

فصل 3: کار، انرژی، توان
فیزیک ۱ - دهم - علوم تجربی

8,000 تومان

فصل 4 : دما و گرما
فیزیک ۱ - دهم - علوم تجربی

8,000 تومان

فصل 4: دما و گرما
فیزیک ۱ - دهم - علوم تجربی

8,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است