لیست محصولات

bhg

25 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دهم - رشته مشترک کلیه رشته ها - درس آمادگی دفاعی

درس اول: امنیت پایداری
آمادگی دفاعی - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس 1: امنیت پایدار
آمادگی دفاعی - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس دوم: اقتدار دفاعی
آمادگی دفاعی - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس 2: اقتدار دفاعی
آمادگی دفاعی - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس سوم: انقلاب اسلامی
آمادگی دفاعی - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس 3: انقلاب اسلامی
آمادگی دفاعی - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس چهارم: آشنایی با بسیج
آمادگی دفاعی - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس 4: آشنایی با بسیج
آمادگی دفاعی - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان

درس پنجم: علوم و معارف دفاع مقدس
آمادگی دفاعی - دهم - مشترک کلیه رشته ها

6,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است