لیست محصولات

bhg

29 محصول

فصل اول،درس اول: کسب و کار و کارآفرینی - دهم

1,000 تومان

درس اول: کسب و کار و کارآفرینی - دهم

1,000 تومان

فصل اول،درس دوم: انتخاب نوع کسب و کار - دهم

1,000 تومان

درس دوم: انتخاب نوع کسب و کار - دهم

1,000 تومان

فصل اول،درس سوم: اصول انتخاب درست - دهم

1,000 تومان

فصل اول،درس چهارم: مرز امکانات تولید - دهم

1,000 تومان

درس سوم: اصول انتخاب درست - دهم

1,000 تومان

درس چهارم: مرز امکانات تولید - دهم

1,000 تومان

فصل دوم،درس پنجم: بازار چیست و چگونه عمل می کند؟ - دهم

1,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است