لیست محصولات

bhg

5 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دهم - رشته انسانی و معارف - درس ریاضی و آمار(1)

فصل اول: معادلۀ درجه دوم
ریاضی و آمار(1)-دهم-انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل دوم: تابع
ریاضی و آمار(1)-دهم-انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل سوم: کار با داده های آماری
ریاضی و آمار(1)-دهم-انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل چهارم: نمایش داده ها
ریاضی و آمار(1)-دهم-انسانی و معارف

8,000 تومان

کتاب ریاضی و آمار
ریاضی و آمار(1)-دهم-انسانی و معارف

رایگان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است