لیست محصولات

bhg

13 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دهم - رشته انسانی و معارف - درس ریاضی و آمار(1)

فصل اول_درس اول: معادلۀ درجه دوم
ریاضی و آمار(1) - دهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل اول_درس دوم:معادله درجه دوم
ریاضی و آمار(1) - دهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل اول_درس سوم:معادله درجه دوم
ریاضی و آمار(1) - دهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل دوم_درس اول: تابع
ریاضی و آمار(1) - دهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل دوم_درس دوم: تابع
ریاضی و آمار(1) - دهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل دوم_درس سوم: تابع
ریاضی و آمار(1) - دهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل دوم_درس چهارم: تابع
ریاضی و آمار(1) - دهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل سوم_درس اول: کار با داده های آماری
ریاضی و آمار(1) - دهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل سوم_درس دوم: کار با داده های آماری
ریاضی و آمار(1) - دهم - انسانی و معارف

8,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است