لیست محصولات

bhg

7 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دهم

نرم افزار تعاملی فارسی پایه دهم
فارسی(1) - دهم - مشترک کلیه رشته ها

50,000 تومان

نرم افزار تعاملی شیمی پایه دهم
شیمی(1) - دهم - ریاضی و تجربی

80,000 تومان

نرم افزار تعاملی فیزیک پایه دهم (رشته ریاضی)
فیزیک ۱ - دهم - ریاضی فیزیک

80,000 تومان

نرم افزار تعاملی فیزیک پایه دهم (رشته تجربی)
فیزیک ۱ - دهم - علوم تجربی

80,000 تومان

نرم افزار تعاملی عربی پایه دهم(ریاضی و تجربی)
عربی،زبان قرآن(1) - دهم - ریاضی و تجربی

80,000 تومان

نرم افزار تعاملی عربی پایه دهم(انسانی)
عربی ( زبان تخصصی رشته ) ۱ - دهم - علوم انسانی

80,000 تومان

نرم افزار تعاملی علوم و فنون ادبی پایه دهم انسانی
علوم و فنون ادبی(1) - دهم - انسانی و معارف

80,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است