د رس 11: ایمنی و پیشگیری

د رس 11: ایمنی و پیشگیری
  • نام : د رس 11: ایمنی و پیشگیری
  • پایه : دهم
  • رشته : مشترک کلیه رشته ها
  • دسته بندی : خلاصه و نکات
  • بازدید: 153 بار
  • امتیاز:
1000 تومان

برچسب:

#خلاصه و نکات درس یازدهم آمادگی دفاعی دهم #خلاصه درس یازدهم آمادگی دفاعی دهم #نکات درس یازدهم آمادگی دفاعی دهم

اشتراک گذاری:

خلاصه و نکات درس یازدهم، فصل چهارم آمادگی دفاعی پایه دهم،مشترک کلیه رشته ها، عنوان ایمنی و پیشگیری

شناسنامه
نام د رس 11: ایمنی و پیشگیری
ارائه شده توسط مجتمع آموزشی و پژوهشی ثمین
پایه دهم
رشته مشترک کلیه رشته ها
درس آمادگی دفاعی
فصل فصل چهارم: دفاع غیرنظامی
بخش همه موارد
رتبه بندی
امتیاز
بازدید 153 بار
دسته بندی
نوع محصول خلاصه و نکات

نظر سنجی

امتیاز

 خوب   بد 

محصولات مرتبط

محصولات دیگر از ارائه دهنده