Lesson 3: Art and Culture

Lesson 3: Art and Culture
  • نام : Lesson 3: Art and Culture
  • پایه : یازدهم
  • رشته : مشترک کلیه رشته ها
  • دسته بندی : خلاصه و نکات
  • بازدید: 31 بار
  • امتیاز:
2000 تومان

برچسب:

#خلاصه و نکات درس سوم زبان انگلیسی یازدهم #خلاصه درس سوم زبان انگلیسی یازدهم #نکات درس سوم زبان انگلیسی یازدهم #جزوه درس سوم زبان انگلیسی یازدهم #جزوه زبان انگلیسی یازدهم

اشتراک گذاری:

خلاصه و نکات درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهم،مشترک کلیه رشته ها، عنوان Art and Culture

شناسنامه
نام Lesson 3: Art and Culture
ارائه شده توسط مجتمع آموزشی و پژوهشی ثمین
پایه یازدهم
رشته مشترک کلیه رشته ها
درس زبان انگلیسی
فصل Lesson 3: Art and Culture
بخش همه موارد
رتبه بندی
امتیاز
بازدید 31 بار
دسته بندی
نوع محصول خلاصه و نکات

نظر سنجی

امتیاز

 خوب   بد 

محصولات مرتبط

محصولات دیگر از ارائه دهنده